Regulátor ATS-C micro

Popis

  • regulace výkonu, průběhu spotřeby elektrické energie, plynu
  • 4 regulační stupně
  • vstupy: předávací měření (kW, +/-kVAr), SYNC, Tarif
  • 1/4h, 1h, 24h regulační interval
  • NOVÁ VARIANTA: speciál "ATS-micro-G" jako "generátor impulzů"! Popis ZDE

Zařízení ATS-micro je určeno pro měření a regulaci spotřeby energie – nejčastěji elektrické, ale také spotřeby plynu, tepla či jiných médií. Tento rozměrově malý a kompaktní (vše v jednom modulu), ale výkonný přístroj najde uplatnění především v malých a středních provozech, kde není zapotřebí monitorovat další měření a pro regulaci postačí čtyři regulační stupně. Ve větších provozech lze přístrojem regulovat spotřebu dílčích odběrů (např. nájemce, apod.).

Vstupy měření jsou digitální (celkem 3+2) – připojují se na elektroměry s impulsním výstupem. Vstupy jsou tzv. aktivní – připojují se k impulsnímu vysílači s bezpotenciálovým kontaktem nebo tranzistorem s otevřeným kolektorem.

Regulační výstupy (celkem 4) jsou realizovány bezpotenciálovými kontakty relé. Provozní stav může být uživatelsky nastaven: kontakt sepnut / rozepnut. Regulace pracuje na principu odpínání vybraných spotřebičů na dobu nezbytně nutnou pro udržení aktuální odběrové křivky ve vymezeném intervalu s cílem maximálního využití přiděleného limitu výkonu (rezervovaná kapacita) resp. odběru za definovaný interval (čtvrthodina, hodina, den).

Synchronizaci zajišťuje signál elektroměru nebo interní zdroj reálného času. Základní měřící a regulační časovou jednotkou je „čtvrthodina“. Regulovat lze však i v delších intervalech – hodinový a denní regulační interval.

Tarifním signálem lze přepínat regulované maximum výkonu resp. odběru. Regulátor ATS-micro je schopen po nastavení pracovat nezávisle bez nutnosti obsluhy. Plné využití všech jeho funkcí (vizualizace a archivace dat, dálkové nastavení, zobrazení aktuálního stavu regulace, aktualizace FirmWare) lze však dosáhnout prostřednictvím počítače a programu Max Communicator.