Regulátor ATS-C120

Popis

  • regulace výkonu, průběhu spotřeby elektrické energie, plynu
  • 8 až 32 regulačních stupňů
  • 6 až 120 kanálů měření
  • 1/4h, 1h, 24h regulační interval

Zařízení ATS-C120 je určeno pro měření a regulaci průběhu spotřeby energie – nejčastěji elektrické, ale také spotřeby plynu, tepla či jiných médií. Kromě regulace je zařízení ATS-C120 určeno pro monitorování průběhu spotřeby dalších (podružných) měření. Všechny vstupy měření jsou impulsní – připojují se na elektroměry, plynoměry, atd. s impulsním výstupem. Vstupy měření jsou digitální (celkem 30+2) – připojují se na elektroměry s impulsním výstupem. Vstupy jsou tzv. aktivní – připojují se k impulsnímu vysílači s bezpotenciálovým kontaktem nebo tranzistorem s otevřeným kolektorem.

Regulační výstupy (až 32) jsou realizovány samostatným výstupním modulem - viz dále. Provozní stav může být uživatelsky nastaven: kontakt sepnut / rozepnut. Regulace pracuje na principu odpínání vybraných spotřebičů na dobu nezbytně nutnou pro udržení aktuální odběrové křivky ve vymezeném intervalu s cílem maximálního využití přiděleného limitu výkonu (rezervovaná kapacita) resp. odběru za definovaný interval (čtvrthodina, hodina, den).

Synchronizaci zajišťuje signál elektroměru nebo interní zdroj reálného času. Základní měřící a regulační časovou jednotkou je „čtvrthodina“. Regulovat lze však i v delších intervalech – hodinový a denní regulační interval.

Tarifním signálem lze přepínat regulované maximum výkonu resp. odběru. Regulátor ATS-C120 je schopen po nastavení pracovat nezávisle bez nutnosti obsluhy. Plné využití všech jeho funkcí (vizualizace a archivace dat, dálkové nastavení, zobrazení aktuálního stavu regulace, aktualizace FirmWare) lze však dosáhnout prostřednictvím počítače a programu Max Communicator.

Vyberte v MENU